Wedstrijd: Dreams in dimensions 25-25-25

TWEE WEKEN LACE-EXPERIENCE IN BELGIE

KANTWEDSTRIJD BRUGGE 2018 vzw

Thema: Dreams in dimensions ( Dromen in 3D)

Wedstrijdreglement:

·    Is internationaal en iedereen kan deelnemen met uitzondering van de leden van Brugge 2018 vzw en de juryleden.

·    Het kantwerk dient ontworpen en gerealiseerd te zijn door de deelnemers.

·    Het werk mag nog niet getoond zijn bij andere wedstrijden en tentoonstellingen.

·    Zijn toegelaten: kloskant, naaldkant, Lierse kant of een mengeling van deze technieken, traditioneel of hedendaags, wit of gekleurd, in katoen, linnen, zijde of gelijk welk ander materiaal.

·    Elke deelnemer kan 1 werk insturen.

·    Het kantwerk wordt onderverdeeld in een van volgende categorieën: traditioneel, hedendaags, jeugd – 12 jaar, jeugd 12 - 18 jaar.

·    De afmetingen van de werken worden beperkt tot 25 x 25 x 25 cm.

·    Door deel te nemen aan de wedstrijd geeft de inschrijver de toelating aan vzw Brugge 2018 tot het maken van foto’s waarvan vzw Brugge 2018 het eigendomsrecht verwerft teneinde de foto’s te kunnen archiveren en eventueel te gebruiken in haar publicaties.

·    De ingezonden werken worden door een objectieve jury, samengesteld uit experten uit kunst- en kantmiddens beoordeeld op vlak van originaliteit en schoonheid. In elke categorie zal 1 werk door de jury worden weerhouden. De beslissing van de jury is onherroepelijk.

·    De Juryprijzen zullen beloond worden met een prijs van 250 euro per categorie.

·    De prijsuitreiking vindt plaats in de Stadshallen (Belfort)
Grote Markt, 8000 Brugge op vrijdag 17 augustus 2018 om 18 u.

     De inschrijving dient voor 1 maart 2018 toe te komen bij de vzw Brugge 2018, Veerle Meersschaut, Broekstraat 78, B-9270 Laarne, Belgium - liefst per e-mail: info.wlc2018@gmail.com        

·    Alle inschrijvingen die na de vastgestelde datum toekomen worden niet weerhouden.

·    Alle werken dienen voor 15 april 2018 in het bezit zijn van vzw Brugge 2018 om gehomologeerd te worden. 

Stuur uw kant naar: Wally Thoma,
Jozef Wauterssstraat 99, 2830 Willebroek, Belgium

De deelnemers ontvangen een bericht van ontvangst van hun werk.

·    Alle verzendingskosten zijn ten laste van de deelnemer.

·    De gemaakte kosten worden niet terugbetaald.

·    De deelnemers dienen te zorgen voor een adequate en voor verzending geschikte verpakking.

·    Bij het werk wordt een omslag gevoegd met daarop de titel van het werk. In de omslag worden volgende documenten gevoegd:

o  Een kleurfoto, zodat het werk kan geïdentificeerd worden. Op de rug van de foto worden volgende gegevens gemeld: naam en voornaam, adres, telefoon- en/of Gsm-nummer en e-mailadres.

o  Een korte beschrijving van het werk, w.o. de titel (dezelfde als op de omslag), de gebruikte materialen, en de uitvoeringstechniek(en).

o  Instructies voor het tentoonstellen (bv: boven- en onderkant).

·    De werken kunnen teruggehaald worden op zondag 19 augustus 2018, tussen 14u en 15u in de Hallen, Grote Markt, 8000 Brugge mits voorleggen van identiteitsbewijs en een identieke foto van het kantwerk als deze die werd opgestuurd voor identificatie

·    De werken die niet werden opgehaald aan het einde van de tentoonstelling zullen op kosten van de deelnemer worden teruggezonden.

Inschrijvingsformulieren en inlichtingen over de wedstrijd kunnen bekomen worden op volgend e-mailadres of op de website van het congres.

info.wlc2018@gmail.com         www.worldlacecongress2018.be

VZW BRUGGE 2018

Inschrijving kantwedstrijd “Dreams in Dimensions” “ Dromen in 3D”

Inschrijven voor 1 maart 2018


Wedstrijdreglement en inschrijfformulier:
download hier
(.doc - 64 KB > je vindt het bestand in
de folder die je als downloadfolder hebt ingesteld.)

Gelieve het inschrijvingsformulier naar volgend adres te sturen:

Veerle Meersschaut

Broekstraat 78

B-9270 Laarne, Belgium

Info.wlc2018@skynet.be

 

Gelieve uw kantwerk voor 15 april 2018 op te sturen naar:

Wally Thoma

Jozef Wautersstraat 99

2830 Willebroek, Belgium

 

Klassiek
Hedendaags

Hotel accomodaties